วิธีการแก้ไข Task manager ใน Windows XP Kusumoto Edition (Spacial Version 2010)

ตามรูปเลยน่ะครับ ถ้าหากใช้ Taskmanager ไม่ได้ ใช้ได้แน่นอน

  • ่jeap

    ขอบคุนคับ