บริจาค (True Money/Paypal)

ตอนนี้ระบบการเติมเงินอัตโนมัติสามารถทำงานได้แล้วน่ะครับ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการสนับสนุนผมได้บริจากทุนทรัพย์ช่วยเหลือผม ขอบคุณครับ

การบริจากเงินสมทบทุนในเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์และการพัฒนา Windows ของเรา เราไม่ได้บังคับอะไรในเรื่องนี้อยู่แล้ว เล้วแต่จิตศัทดิ์ธา ถ้าอยากบริจากก็บริจากมา ดีกว่าเอาตังไปซื้อแผ่นเถื่อนจากตลาดมืด เป็นการสนับสนุนผมไปในตัวด้วย ย้ำนะครับไม่ได้บังคับ

True Money

ชื่อ – สกุล
รหัสบัตร True Money (14 หลัก)
E-Mail

 

หมายเหตุ :: หลังจากที่กรอกรหัสบัตรแล้ว คุณจะไม่ได้เป็นผู้บริจากจริงจนกว่าจะได้รับ E-Mail ยืนยันการหักเงินจากบัตรเงินสดสำำเร็จแล้ว จะมีชื่อในหน้านี้ทันทีหากระบบทำงานสำเร็จ

Paypal