นี่คือการอัพเดต Facebook และ Twitter พร้อมกัน ผ่าน TweetDeck

นี่คือโฉมหน้าของโปรแกรม TweetDeck ที่เชื่อมต่อกับ Twitter และ Facebook พร้อมๆกัน และกำลังจะ Sweet ข้อความลงใน Twitter แล้วอัพเดตข้อความพร้อมกันกับ Facebook เลย ^^”